História domova

História Domova Dôchodcov Malý Dunaj, o. z.  siaha až do roku 2010. Zakladateľ a riaditeľ - MUDr. Miklós Viola, cítil potrebu zriadenia a založenia takéhoto typu sociálneho zariadenia v regióne Komárno.

Posledné desaťročie sa vyznačovalo úspešnými projektmi a investíciami - po prekonaní počiatočných ťažkostí.

Domov dôchodcov Malý Dunaj, o. z. si vďaka neustálym a plánovaným stavebným prácam získal konečný imidž a vstúpil do radov najúčinnejších sociálnych zariadení.

 

Az otthon története