Kontakt

Domov dôchodcov Malý Dunaj
Krížna 8
946 03 Kolárovo